translation S.Iglesi-Margellou , directing-designing T.Chalmatzi, music T.Mikroutsikos ,actor  E.Iglesi ,dance S.Mikroutsikou ,photographer T.Vekopoulos, lighting K. Maragoudaki
theatre Neou Kosmou [decade 2000]